Veel ondernemers laten hun jaarrekening vrijwillig controleren om zodoende meer zekerheid te verkrijgen over de gepresenteerde jaarrekening. Zo leggen ze verantwoording af aan zichzelf, aan de medeaandeelhouders aan de financiers en overige stakeholders. Een aantal ondernemers heeft die vrijwillige keuze niet en is overgeleverd aan een zogenaamde wettelijke controle. Heeft te maken met het overschrijden van groottecriteria zoals aantal werknemers, omzet en balanstotaal. RDR heeft een licentie om wettelijke controles bij niet-OOB ondernemingen te verrichten en wil graag bewijzen dat deze achteraf als prettig en nuttig worden ervaren.

Het is opvallend hoeveel middelgrote ondernemingen hun vertrouwen aan RDR schenken om de jaarrekening te laten controleren.

Bij het bespreken van een jaarrekening ziet een ondernemer ook daadwerkelijk het hele jaar passeren. Het wordt geen technische bespreking waar de ondernemer vaak niets aan heeft. Het is belangrijk dat het een plezierige bespreking wordt, al zorgt RDR er wel voor dat alle belangrijke onderwerpen aan de orde komen.

Op het gebied van jaarrekeningen helpt RDR u met de volgende zaken:

  • Samenstellen
  • Beoordelen
  • Controleren, zowel wettelijke controles als vrijwillige controles, ook voor collega-accountantskantoren
  • Opstellen managementletter
  • Publicatie verslagen en notulen aandeelhoudersvergadering
  • Verklaring opgave verzekerd belang

Licentie AFM


Ons kantoor is in het bezit van een vergunning om wettelijke controles bij niet-OOB organisaties te mogen (blijven) verrichten.

RDR Accountants verricht reeds vele jaren wettelijke en vrijwillige controles voor haar cliënten.

Regelmatig worden controles op verzoek van collega-accountantskantoren uitgevoerd. Het voordeel voor de collega’s hierbij is dat zij hun cliënten alle diensten kunnen blijven aanbieden. Ook worden wij gevraagd voor het verrichten van zogenaamde Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) bij collega’s die niet over een tweede extern accountant beschikken.

Wat we doen is niet bijzonder, hoe we het doen wel!