De jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting verzorgt RDR als service aan haar relaties met een onderneming of met veel vermogen.

Particulieren worden doorverwezen naar een belastingadviesbureau waarmee wordt samengewerkt. De RDR organisatie is daar qua bezetting en tariefstelling niet op toegerust.