De Engelsen noemen het boekhouden als het over accountancy gaat. In Nederland is het wel degelijk de opleiding die in een latere fase leidt tot het mogen inschrijven als registeraccountant in het accountantsregister. Gelukkig is de term accountancy tegenwoordig beschermd, zodat potentiële relaties weten dat ze met een “echte” te maken hebben. Bij RDR praten we nog altijd met veel enthousiasme over de werkzaamheden die we voor onze relaties mogen doen. We stralen dat ook uit en vormen hiermee, als we onze relaties mogen geloven, en waarom zouden we dat niet, een uitzondering op het andere beeld dat kennelijk van een accountant bestaat.