Vaak blijft het bij een vluchtige bespreking van de kerncijfers van een onderneming. Onterecht zo vinden we bij RDR. De kerncijfers verdienen meer aandacht en dienen regelmatig te worden bijgehouden. Alleen met actuele cijfers en die uit het verleden heeft analyse zin. Sluimerende zaken komen aan de oppervlakte en als deze tijdig worden geconstateerd is reparatie nog mogelijk. De kerncijfers, ook wel ratio’s genoemd, vertellen veel over de onderneming, meer dan u denkt. Ze verbinden de balans met de winst- en verliesrekening en met de kasstroom. In alle tijden geldt “meten is weten”, maar vooral “cash is king”.

Uw bankier en uw financier gebruiken ze ook. Wees hen voor en bespreek ze eerst met ons.