Een wel heel lastig onderwerp is de bedrijfsopvolging. Als het binnen de familie blijft bestaat er de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Het is een gedeeltelijke vrijstelling bij de vererving van ondernemingsvermogen. Bij het schenken van een onderneming of aanmerkelijk belangaandelen kan de BOF ook worden toegepast. Maar vergeet hierbij vooral de overige familieleden niet.

Daarnaast blijven er, of het nu om opvolging/overdracht binnen of buiten de familie gaat, veel onderwerpen over die aan de orde moeten komen. Wie wordt de opvolger, komt deze van buiten of is deze reeds in huis, wat gebeurt er met de kandidaten die afvallen, moet er worden getest op geschiktheid, hoe zit het met de financiering? Kortom, wees verstandig en schakel RDR in.