We voelen ons wel een beetje een binnenhuisarchitect daar waar het gaat om het inrichten van ondernemingen op het gebied van de administratieve organisatie en interne beheersing. Bij het door ons ontworpen vierjaargetijdenpakket hebben we rekening gehouden met speciale vragen van onze relaties en hebben we inrichten wel heel letterlijk genomen. Dan is het plezierig dat, als de behoefte aan een binnenhuisarchitect ontstaat en de vraag komt, we hierop bevestigend kunnen antwoorden. En we verheugen ons al op de foto’s van voor en na, u weet wel. Dus voor een onderneming moet u bij RDR zijn en in het andere geval verwijzen we u graag door.