Vele ondernemingen zijn de afgelopen jaren verongelukt vanwege onvoldoende cash flow. Want het eeuwenoude principe doet nog altijd opgeld: “cash is king”. Als een onderneming niet meer kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen belandt deze in een vicieuze cirkel, mogelijk uitmondend in een vrije val. De financier wordt kopschuw en trekt het krediet in, de limiet die u had bij uw klanten wordt ingetrokken door de kredietverzekeraar, u slaagt er niet in om tijdig extra geldmiddelen te verwerven. Kortom, laat tijdig uw balans en cash flow prognose analyseren door RDR en bespreek samen met ons uw mogelijkheden. Deze zullen mede afhankelijk zijn van de branche waarin uw onderneming opereert en het soort activiteiten dat deze uitoefent.