Tegenwoordig zijn er geen gewone BV’s en Flex bv’s meer, alle B.V.’ s zijn Flex B.V.’ s Voordeel is dat er geen minimum kapitaal van € 18.000 meer vereist is om een B.V. op te richten. Verder kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht en/of winstrecht (dividend). Verder kunnen dividenduitkeringen slecht geschieden als er voldaan wordt aan de uitkeringstest. Bestuurders die in geval van een uitkering wisten of redelijkerwijs konden voorzien dat de vennootschap haar opeisbare schulden nadien niet zou kunnen voldoen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het uitgekeerde bedrag, tenzij er tegenbewijs wordt geleverd. Ook is de aandeelhouder of winstgerechtigde verplicht tot terugbetaling van de uitkering die hij ontving, mocht de bv binnen het jaar na de uitkering failliet gaan. Meer weten? Maak een afspraak.