Informal investment en ondernemers (startende) heeft standaard het gevaar van tegenstrijdige belangen in zich. Een (startende) kleine ondernemer met behoefte aan langlopend risicodragend vermogen, die noodgedwongen zaken moet doen met een (veelal oud ondernemer) private investeerder, beseft onvoldoende dat er terdege rekening moet worden gehouden met de wensen en eisen van de financier. De private investeerder echter mag nooit op de stoel gaan zitten van de ondernemer. RDR en de netwerkers hebben vaker met dit bijltje gehakt voor de relaties.