Het zal u niet verrassen dat RDR de functie van administrateur cruciaal vindt voor het reilen en zeilen van uw onderneming. Wanneer een interim-administrateur? Dat kan wanneer uw huidige administrateur de onderneming verlaat op het moment dat u nog geen geschikte opvolger heeft gevonden. Dat kan wanneer u twijfelt of administrateur een fulltime functie is, bijvoorbeeld omdat u de administratie voordien zelf deed, of omdat de onderneming de laatste tijd anders is georganiseerd. Wij bespreken de mogelijkheden met u en brengen u in contact, direct dan wel indirect, met een kandidaat. Heeft u zelf iemand gevonden? Grandioos. Mogen wij dan voor u testen of de kandidaat voldoet aan de door u gestelde eisen?