Interviews die houden journalisten toch met mensen die iets bijzonders te zeggen hebben? Mooi niet. Alsof ondernemers niets te melden hebben. Iedere ondernemer heeft zijn eigen verhaal en dat schrijft RDR graag eens in de zoveel tijd op. Op verschillende wijzen wordt de ondernemer uitgedaagd om zijn verhaal te vertellen en aan te geven wat de plussen (sterktes) en minnen (zwaktes) van de organisatie zijn, inclusief de mogelijke fraude bedreigingen. De positieve punten worden gekoesterd, aan de mindere punten zal worden geschaafd.