Een tussenstap tussen samenstellen en controleren van een jaarrekening is het beoordelen ervan. De accountant spreekt zich niet uit over de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne beheersing. Er wordt volstaan met het in kaart brengen ervan. Er wordt minder zekerheid verkregen als dat bij een controleverklaring het geval is. Verder worden de balansposten en die van de winst- en verliesrekening beoordeeld. De beoordelingsverklaring is een zogenaamde tenminste verklaring en wordt, evenals de samenstellingsverklaring, opgenomen vòòr de jaarrekening. De controleverklaring wordt na de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag.