Jobcoaching is niks voor ons horen wij u al zeggen. Wat is er nu plezieriger dan werknemers binnen uw onderneming die op hun plaats zitten en het naar hun zin hebben? Door gesprekken met uw belangrijkste bezit, het “werkkapitaal”, kan worden vastgesteld of uw medewerkers goed in hun vel zitten, hoe ze hun positie ervaren, welke carrièreverwachtingen ze hebben, welke initiatieven ze willen ontplooien en wat voor ideeën ze hebben voor de toekomst van hun (uw) onderneming. Bij medewerkers die minder gelukkig zijn kan worden geprobeerd ze een andere rol binnen de onderneming te geven waarbij ze beter tot hun recht komen. Bij medewerkers die een potentieel gevaar vormen voor de sfeer binnen uw onderneming, en die de collega’s negatief beïnvloeden, zal een exit advies worden voorbereid. RDR heeft goede adviseurs binnen handbereik.