Naast de controlerende functie is de adviestaak net zo belangrijk voor de accountant. RDR heeft dat enige jaren geleden al onderkend en een scheiding aangebracht in de advies- en controlewerkzaamheden. En wat bleek? Voor beide taken kregen de medewerkers voldoende tijd vrij om deze goed te vervullen. Ze werden niet belast met het idee dat er ook nog aan de andere “tak” gewerkt moest worden. De klankbord functie is enorm toegenomen in belangrijkheid. Van de accountant wordt een actieve inbreng verwacht bij het meedenken over het toekomstige beleid. RDR doet dit dus al jaren.