Vinger aan de pols, zo kan maand- en kwartaalrapportage het best worden omschreven. Want u als ondernemer moet wel goed op de hoogte zijn van wat er financieel speelt in uw onderneming. Van tevoren stelt u een exploitatiebegroting op en een liquiditeitsbegroting. Deze vergelijkt u maandelijks of per kwartaal met de werkelijke uitkomsten, verschillen worden verder uitgezocht. Uw beleid kan worden bijgestuurd indien noodzakelijk. RDR heeft een paar aardige tools ontwikkeld om u hierbij te ondersteunen.