Uitgeven van geld is geen kunst, het verwerven ervan wel. Wat is het verdienmodel, wanneer zijn de eerste inkomsten te verwachten, hoeveel geld moet ik lenen en bij wie, op welke termijn kan ik het terugbetalen en hoe voorzie ik in mijn living? Dat zijn de vragen die gesteld en beantwoord moeten worden en aan het papier toevertrouwd. De uitgaven moeten zo laag mogelijk zijn in het begin, iedere luxe moet worden vermeden. Dus eenvoudige huisvesting en inrichting, geen nieuwe vervoermiddelen, lage beloning. Als dat het uitgangspunt is zullen uw potentiële investeerders eerder overtuigd zijn van uw onderneming(splan) en hun geld ter beschikking stellen.