Prognoses komen nooit uit. Dus maar geen prognoses opstellen? Integendeel, doen! Het zet u aan tot nadenken over uw onderneming en geeft u een beter inzicht in wat er speelt. U kunt beter en voortijdig uw beleid aanpassen door bij te sturen. Het combineert exploitatiecijfers met die van de liquiditeit en werkkapitaal. Onmisbaar zelfs in deze soms barre tijden. Dus wat geeft het als de prognose er een beetje naast zit? Laat u door RDR overtuigen van het nut ervan en bekijk het model.