Salarisadministraties verzorgt RDR niet. Veel te foutgevoelig en niet bepaald bevorderlijk voor een plezierig contact met onze relaties. Het vergt een behoorlijke kennis van de loonbelasting- en sociale wetgeving. Wij verwijzen onze relaties door naar een bureau wat er voor doorgeleerd heeft en zorgvuldig de binnengekomen salarismutaties verwerkt. De betreffende medewerker is mede-eigenaar van het bureau en direct bereikbaar voor overleg. Wij denken dat onze relaties zo beter zijn geholpen.