Startende ondernemers zijn welkom bij RDR. Het is aan te raden dat u zich reeds meldt voordat u bent gestart. Dan kunnen we misschien nog wat bijschaven aan uw plannen in het ondernemingsplan, voordat u ze met allerlei instanties gaat bespreken. En daarna kunt u voor RDR kiezen als uw accountant, maar dat is niet verplicht. Wij vinden het belangrijk dat een ondernemer een goede start maakt en halen daar onze voldoening uit.