Wat maakt RDR ook al websites of webwinkels horen we u al zeggen? Niets van dat alles, u weet wel schoenmaker …. RDR heeft in haar netwerk wel ondernemers die u kunnen helpen met de bouw ervan, de positionering, de concurrentie analyse en met de inning van de gelden en met de incassoprocedure indien betaling achterwege blijft. En daarnaast richten we natuurlijk ook even uw organisatie in met alle toeters en bellen.