Wij adviseren onze cliënten in tal van situaties:

Belastingen

 • Belastingaangiften;
 • Aanvragen fiscale eenheid;
 • Onderzoeksbegeleiding.

Herstructurering

 • Oprichten b.v.’s;
 • Opzetten organisatiestructuur onderneming;
 • Inbrengen/omzetten eenmanszaak of v.o.f. in b.v. inclusief accountantsverklaring;
 • Toetreden (bijvoorbeeld werknemer)/ uittreden aandeelhouders bij b.v.’s inclusief plan van aanpak;
 • Inrichten/ opzetten administratieve organisatie;
 • Bespreken strategische, tactische en operationele doelstellingen ondernemer en onderneming: fungeren als klankbord.

Koop en/of verkoop

 • plan opzetten,
 • verzorgen bedrijfspresentatie,
 • waardebepaling onderneming,
 • uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (due diligence),
 • bijwonen resp. voeren onderhandelingen,
 • opstellen contracten inclusief geheimhoudingsovereenkomst.

 Financiële planning

 • Wat is en/of wordt aan pensioen opgebouwd,
 • Lopende polissen,
 • Spaargeld,
 • Waarde onderneming, waarde eigen woning, overige bezittingen,
 • Uitgavenpatroon nu en in de toekomst,
 • Testament en financiën nabestaanden.

Financiering

 • Begeleiding bij opzetten financiële structuur onderneming;
 • Aanvraag financiering.

Informal investment

 • Ondernemingsplan (swot analyse, cashflow, exploitatie, strategie, marketing, organisatie, personeel)
 • Due diligence onderzoek in aanvulling op pre scan bankier/informal investor
 • Onderzoek tijdens het project en rapportage hierover
 • Waardebepaling bestaande onderneming
 • Opstellen exit-regeling.
 • Opzet en wijze financiële- en overige rapportage en communicatie
 • Strategieplannen, jaarplannen, jaarbudgettering
 • Afzonderlijke gesprekken met ondernemer en informal investor
 • Voeren projectadministratie
 • Financiële rapportage
 • Voorbereiden gesprekken tussen ondernemer en informal investor
 • Bijwonen en notuleren van gesprekken tussen ondernemer en informal Investor
 • Advisering op economisch-, bedrijfsorganisatorisch-, automatiserings- en fiscaal terrein
 • Bemiddeling bij conflicten/verschil van mening tussen informal investor en ondernemer

Voorbereidingen van beursintroducties en beursgangen kunt u niet van ons verwachten. We kunnen de door u ingeschakelde professional er echter wel bij ondersteunen. En dat is weer financieel voordeliger voor u.

Ook kleine organisaties kunnen de kwaliteit van een A-merk leveren. Het blijft immers people business.

Oprichting onderneming

Wat is er nu leuker dan in zaken te gaan en een onderneming op te richten? Maar wanneer gaat u hiertoe over, welke rechtsvorm kiest u en wie worden uw partners? Eén verkeerde keuze en er is geen weg meer terug. 

Lees meer

Vierjaargetijden Pakket

Het Vierjaargetijden Pakket schrijven we bij RDR met hoofdletters. En dat doe we niet voor niet. Wij beschouwen het als het kroonjuweel van ons kantoor. Hierin is werkelijk de hele geschiedenis van een ondernemer en diens onderneming beschreven. Het begint in de lente en eindigt (niet) in de winter. 

Lees meer

Wettelijke controles met AFM licentie

Het Vierjaargetijden Pakket schrijven we bij RDR met hoofdletters. En dat doe we niet voor niet. Wij beschouwen het als het kroonjuweel van ons kantoor. Hierin is werkelijk de hele geschiedenis van een ondernemer en diens onderneming beschreven. Het begint in de lente en eindigt (niet) in de winter. 

Lees meer

Abonnement

Het Vierjaargetijden Pakket schrijven we bij RDR met hoofdletters. En dat doe we niet voor niet. Wij beschouwen het als het kroonjuweel van ons kantoor. Hierin is werkelijk de hele geschiedenis van een ondernemer en diens onderneming beschreven. Het begint in de lente en eindigt (niet) in de winter. 

Lees meer

Accountancy

De Engelsen noemen het boekhouden als het over accountancy gaat. In Nederland is het wel degelijk de opleiding die in een latere fase leidt tot het mogen inschrijven als registeraccountant in het accountantsregister. 

Lees meer

365 Jaarrekeningen

Dus iedere dag een jaarrekening en iedere dag de accountant die ‘m komt bespreken? Zou ie wel willen. Wat hier wordt bedoeld is, dat u als ondernemer van dag tot dag wilt worden geïnformeerd over de stand van zaken in uw onderneming. Kan dat? Ja, dat kan. 

Lees meer

Licentie

Dus iedere dag een jaarrekening en iedere dag de accountant die ‘m komt bespreken? Zou ie wel willen. Wat hier wordt bedoeld is, dat u als ondernemer van dag tot dag wilt worden geïnformeerd over de stand van zaken in uw onderneming. Kan dat? Ja, dat kan. 

Lees meer

Dus iedere dag een jaarrekening en iedere dag de accountant die ‘m komt bespreken? Zou ie wel willen. Wat hier wordt bedoeld is, dat u als ondernemer van dag tot dag wilt worden geïnformeerd over de stand van zaken in uw onderneming. Kan dat? Ja, dat kan.