De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) regelt een vergunningplicht voor alle accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. De Wta kent twee soorten vergunningen: de niet-OOB-vergunning en de OOB-vergunning. Met de niet-OOB vergunning mogen accountantskantoren controles verrichten bij middelgrote en grote ondernemingen, echter niet bij beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, de zogenoemde OOB’s (Organisaties van Openbaar Belang). Met ingang van september 2008 is RDR Accountants in het bezit van de niet-OOB-vergunning. Daarmee kan de controlepraktijk op dezelfde voet verder en is de kwaliteit van de dienstverlening andermaal gewaarborgd.

Kwaliteitsverbetering

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet de accountantsorganisatie aantonen dat zij aan de eisen van de Wta voldoet. De Wta stelt het bestuur van de accountantsorganisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles en de door haar externe accountants afgegeven verklaringen. Hiertoe stelt de Wta eisen aan het bestuur van de accountantsorganisatie en aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing en interne kwaliteitsbewaking dat het bestuur in de organisatie moet hebben ingevoerd.

In veel gevallen was onderzoek van de AFM reden om extra maatregelen te nemen. Bij 60 procent van de aanvragers bleken na onderzoek van de AFM maatregelen nodig te zijn.

Om aan de eisen van de Wta te voldoen, troffen deze vergunningaanvragers onder meer de volgende maatregelen, die voor een betere overall kwaliteit hebben gezorgd:

  • het verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van wettelijke controles;
  • het verbeteren en intensiveren van de interne kwaliteitsbewaking;
  • het verbeteren van het kwaliteitshandboek;
  • het wijzigen van de bestuursstructuur, om ervoor te zorgen dat de meerderheid van de bestuurders van het kantoor vakbekwame accountants zijn en om te zorgen voor duidelijke verantwoordelijkheden en de juiste ‘tone-at-the-top’ als het gaat om kwaliteit;
  • het wijzigen van de zeggenschap in het kantoor om ervoor te zorgen dat de meerderheid van de stemrechten in handen is van vakbekwame accountants.

(Bron: website AFM – 30/09/2008)

Oprichting onderneming

Wat is er nu leuker dan in zaken te gaan en een onderneming op te richten? Maar wanneer gaat u hiertoe over, welke rechtsvorm kiest u en wie worden uw partners? Eén verkeerde keuze en er is geen weg meer terug. 

Lees meer

Vierjaargetijden Pakket

Het Vierjaargetijden Pakket schrijven we bij RDR met hoofdletters. En dat doe we niet voor niet. Wij beschouwen het als het kroonjuweel van ons kantoor. Hierin is werkelijk de hele geschiedenis van een ondernemer en diens onderneming beschreven. Het begint in de lente en eindigt (niet) in de winter. 

Lees meer

Wettelijke controles met AFM licentie

Veel collega-accountantskantoren hebben een bloeiende samenstelpraktijk waar ze dag en nacht voor in de weer zijn.Het dienstenpakket is omvangrijk, de cliënten doen zelden vergeefs een beroep op hen.Kortom ze zijn de spin in het web.

Lees meer

Abonnement

Dat is toch iets voor een tijdschrift, een abonnement? Zeker. Maar waarom niet eens bij uw accountant-adviseur een abonnement afgesloten? U neemt toch niet altijd dezelfde diensten af per jaar? Toch wel? Houden zo, niets veranderen.

Lees meer

Accountancy

De Engelsen noemen het boekhouden als het over accountancy gaat. In Nederland is het wel degelijk de opleiding die in een latere fase leidt tot het mogen inschrijven als registeraccountant in het accountantsregister. 

Lees meer

365 Jaarrekeningen

Dus iedere dag een jaarrekening en iedere dag de accountant die ‘m komt bespreken? Zou ie wel willen. Wat hier wordt bedoeld is, dat u als ondernemer van dag tot dag wilt worden geïnformeerd over de stand van zaken in uw onderneming. Kan dat? Ja, dat kan. 

Lees meer

Licentie

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) regelt een vergunningplicht voor alle accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. De Wta kent twee soorten vergunningen:

Lees meer

Bekijk al onze diensten

101 diensten