De reacties op de manier van aanpak van RDR zijn keer op keer enthousiast. Het beeld dat bestaat over accountants wordt door RDR niet bevestigd. RDR vindt het leuk met nieuwe ideeën en ontwikkelingen te komen en gaat door het vuur voor haar relaties.

Werkzaamheden die direct kunnen worden uitgevoerd, worden ook meteen gerealiseerd. Door een uitgekiende planning heeft RDR vrijwel direct tijd voor haar cliënten wanneer deze in een spannend avontuur dreigen te belanden en er meteen actie vereist is.

Daarnaast is er dagelijks aandacht voor onderhandelingen waarbij cliënten betrokken zijn om ze zo van de spanning te verlossen.

RDR verneemt regelmatig van haar cliënten dat de “methode RDR” aanvoelt als een warme deken. Hierbij gaat RDR pittige gespreken echter niet uit de weg. Het gaat immers om een zo maximaal mogelijk resultaat voor de cliënt. Als een cliënt succes heeft, hebben wij dat ook een beetje! Wij zorgen er verder voor dat ook onze netwerkers tijdig hun werk verrichten.

Snelheid van (be)handelen

Ingekomen verzoeken van cliënten worden snel behandeld. Het is gebleken dat een snelle service en een juiste prioriteitsstelling zeer op prijs wordt gesteld. Het verhoogt de betrokkenheid bij een cliënt met het resultaat dat cliënten vaker een beroep doen op RDR.

Hoe rekenen we af?

Wij hanteren heel redelijke tarieven en maken vooraf afspraken over de te verrichten werkzaamheden in het kader van de jaaropdrachten. Onder jaaropdrachten wordt verstaan de jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals controle jaarrekening, verzorgen managementletter, verzorgen notulen aandeelhoudersvergaderingen, publicatiestukken en fiscale aangiften.

We maken het liefst eerlijke afspraken voor meerdere jaren en komen er niet meer op terug, alleen bij “calamiteiten”. Hebben wij onze boterham, de cliënten een prima behandeling en geen nare verrassingen achteraf. Reistijden en reiskosten binnen Nederland worden bij jaaropdrachten niet berekend.

Door vooraf te overleggen over advieswerkzaamheden en door het specificeren van adviesnota’s ontstaat er geen onduidelijkheid en zijn er geen werkzaamheden waarvan de cliënt niet op de hoogte is. Want daar zit niemand op te wachten. RDR bespreekt liever de uitgebrachte adviezen. We zijn er achter gekomen dat cliënten deze werkwijze als zeer prettig ervaren en krijgen zelden een vraag over onze nota’s.

Wilt u uw status bevestigd zien via uw accountant?

Sorry, daar is in onze tarieven geen rekening mee gehouden. Wij leveren alleen kwaliteit, inzet en betrokkenheid en dat vinden we genoeg. Wij ontlenen onze status aan de waardering van onze cliënten.

Oprichting onderneming

Wat is er nu leuker dan in zaken te gaan en een onderneming op te richten? Maar wanneer gaat u hiertoe over, welke rechtsvorm kiest u en wie worden uw partners? Eén verkeerde keuze en er is geen weg meer terug. 

Lees meer

Vierjaargetijden Pakket

Het Vierjaargetijden Pakket schrijven we bij RDR met hoofdletters. En dat doe we niet voor niet. Wij beschouwen het als het kroonjuweel van ons kantoor. Hierin is werkelijk de hele geschiedenis van een ondernemer en diens onderneming beschreven. Het begint in de lente en eindigt (niet) in de winter. 

Lees meer

Wettelijke controles met AFM licentie

Veel collega-accountantskantoren hebben een bloeiende samenstelpraktijk waar ze dag en nacht voor in de weer zijn.Het dienstenpakket is omvangrijk, de cliënten doen zelden vergeefs een beroep op hen.Kortom ze zijn de spin in het web.

Lees meer

Abonnement

Dat is toch iets voor een tijdschrift, een abonnement? Zeker. Maar waarom niet eens bij uw accountant-adviseur een abonnement afgesloten? U neemt toch niet altijd dezelfde diensten af per jaar? Toch wel? Houden zo, niets veranderen.

Lees meer

Accountancy

De Engelsen noemen het boekhouden als het over accountancy gaat. In Nederland is het wel degelijk de opleiding die in een latere fase leidt tot het mogen inschrijven als registeraccountant in het accountantsregister. 

Lees meer

365 Jaarrekeningen

Dus iedere dag een jaarrekening en iedere dag de accountant die ‘m komt bespreken? Zou ie wel willen. Wat hier wordt bedoeld is, dat u als ondernemer van dag tot dag wilt worden geïnformeerd over de stand van zaken in uw onderneming. Kan dat? Ja, dat kan. 

Lees meer

Licentie

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) regelt een vergunningplicht voor alle accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. De Wta kent twee soorten vergunningen:

Lees meer

Bekijk al onze diensten

101 diensten