Mogen wij uw wettelijke controles en overige assurance opdrachten (komen) doen?

Veel collega-accountantskantoren hebben een bloeiende samenstelpraktijk waar ze dag en nacht voor in de weer zijn.Het dienstenpakket is omvangrijk, de cliënten doen zelden vergeefs een beroep op hen.Kortom ze zijn de spin in het web.

RDR is soms jaloers op de collega’s. Wij moesten zo nodig de moeilijke weg kiezen door ons als kleine organisatie te richten op vrijwillige en wettelijke controles.Ten bewijze van de kwaliteit van de organisatie legt RDR daarbij zowel bij de AFM als de NBA verantwoording af.Aan de andere kant zijn we er best trots op zover te zijn gekomen.
 
Wat zou het nu aardig zijn voor onze collega’s, die niet onder de verzwaarde controle van de NBA willen vallen en/of niet beschikken over de AFM licentie voor niet-OOB ondernemingen, dat ze hun cliënten alle diensten toch kunnen blijven aanbieden.
 
Zelfs als deze plotseling op de stoep staan met een verzoek tot vrijwillige controle van de jaarrekening, of dat ze er achter gekomen zijn dat accountantscontrole van de jaarrekening wettelijk verplicht is geworden.Onze collega’s ervaren deze werkzaamheden, waarvoor ze overigens wel zijn opgeleid, niet als de meest prettige. Wij bij RDR zijn er echter dol op, wij leven er zelfs van.
 
Het “goede” en het “kwade” worden zo aardig gefilterd, wij het kwade van u en u het goede van ons.
 
U heeft al een samenwerking met een kantoor zoals dat van RDR? Zo houden en niet komen praten!
 
U heeft nog geen samenwerking op dit terrein, of u heb uw bedenkingen over de huidige samenwerking? Kom langs of nodig ons uit voor een persoonlijk onderhoud.Wij zijn er klaar voor!